Top
Özgenç Hafriyat | Çorlu Hafriyat | Tekirdağ hafriyat | Trakya hafriyat | Çorlu Yıkım İşleri | Tekirdağ Yıkım İşleri | Trakya Yıkım İşleri | Çorlu Kum Taşıma | Tekirdağ Kum Taşıma | Trakya Kum Taşıma
Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri

Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri

Her türlü maden malzemesinin alımı, nakliyesi, serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılması. Ayrıca; Her türlü bina, tesis ve yapılar ile peyjaz mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik heplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri Maden Ocağı Malzeme Tedarik Hizmetleri